header.png

Oppdateringer...

2016-01-13
Pensjon
Lov om ny uførepensjon. I kraft fra 01.01.2016
Les mer...
2016-01-13
Finansnyheter
Hegnar Online News.
Les mer...
2016-01-13
Ny uføretrygd
Ny uføretrygd ble satt i kraft fra 01.01.2015.
Les mer...
Meld deg på vår epostliste!

ANECO Forsikringsmegling AS

ANECO MEGLER FORSIKRINGER FOR NÆRINGSLIVET
- SKADEFORSIKRINGER

Tingskade-, ansvars-, transport-, avbruddsforsikring m.m.- PENSJONSFORSIKRINGER

Ytelsespensjon, innskuddspensjon, obligatorisk tjenestepensjon, kollektive og individuelle livrenter m.m.- PERSONFORSIKRINGER

Gruppeliv, ulykke, yrkesskade, sykelønn, helseforsikringer m.m.